Miljøcertificering af spejdercentre

Houens Odde Spejdercenter er ét ud af i alt 23 miljøcertificerede spejdercentre i verden. Certificeringen kaldes SCENES  - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment.

 

For at blive miljøcertificeret skal et spejdercenter både i den daglige drift og de aktiviteter, der tilbydes, bl.a.: 

  • Arbejde for beskyttelse af naturressourcer
  • Bevare de grønne omgivelser på centeret
  • Lave miljøuddannelsesprogrammer, der giver spejderne indsigt i og mulighed for at tage aktivt stilling i miljøspørgsmål

SCENES giver spejdere verden over mulighed for aktivt at deltage i en bæredygtig proces til gavn og glæde for naturen og miljøet. 

 

SCENES-centrene udgør et internationalt netværk, som styrker tre grundpiller i spejderarbejdet:

 

  • Uddannelse gennem natur og miljø
  • Læring om natur og miljø
  • Handling til fordel for natur og miljø.

 

Læs mere om SCENES her.