Aktiviteter

Om aktiviteter i centerlejr-uger

VIGTIGT! Aktiviteter på vores centerlejre, er selvfølgelig afhængige af, at vi i den pågældende uge har de kompetencer tilstede i vores frivillige stabe, som kan afvikle en given aktivitet. Derfor kan vi ikke garantere at der i alle uger er mulighed for alle typer af aktiviteter. Men vi gør altid vores bedste for at sikre et så bredt udvalg, som overhovedet muligt.

Natur & miljø

Natur- og miljøaktiviteter har altid været der på centeret. Men i de seneste par år, har vi sat endnu mere ind på, at levere spændende og nutidige aktiviteter. Det er senest kulmineret med etableringen af vores nye Natur- og miljølab, som danner udgangspunkt for alle vores aktiviteter og formidling indenfor dette felt.

Om Natur & miljølab

På Houens Odde Spejdercenter har vi fået et nyt Natur- & miljølab

I sommeren 2018 valgte vi at nedlægge vores sommer-åbne fødevarebutik, Provianten, på Aktivitetscentret, da færre og færre spejdergrupper anvendte den – og fordi der er åbnet en række dagligvarebutikker i nærhed af centret. Samtidig kostede det en del ressourcer at drive den lille sommer-butik. Ressourcer som vil hellere vil bruge på mere spejdernære aktiviteter. Desuden blev disse indendørs kvadratmeter kun brugt i 4-5 sommer-uger om året. Det mente vi kunne udnyttes bedre og til andet formål.

Med lukningen af butikken, opstod nye muligheder. Derfor gik et lille hold af de frivillige Houmænd, med baggrund i centrets natur- og miljøgruppe, i gang med skabe en ny spændende aktivitet i de tidligere butikslokaler på aktivitetscentret.

I sommeren 2019, åbnede vi et nyt flot natur- og miljølab, hvor centrets mange naturaktiviteter frem over vil tage sit udgangspunkt fra. Det samlede budget for projektet var på over 100.000 kr., og med støtte fra bl.a. Friluftsrådet på 50.000 kr., glæder vi os over at været kommet i mål med et rum, som skal understøtte vores, i forvejen, omfattende naturformidling.

I natur- og miljølab’et er der mulighed for at komme helt tæt på insekter, planter og de mindste bestanddele af naturen, med bl.a. professionelle mikroskoper og stereolupper.

Samtidig har vi koblet digital formidling med den mere klassiske naturformidling, i et moderne natur- og miljølab. Det sker b.a. gennem video og interaktive digitale installationer.

Vi har nu fået mulighed for at sætte endnu mere fokus på miljøproblematikker i verden, plastik i havet og naturen og meget mere.

 

At gå ud i naturen, skal ikke erstattes

Dét at tage på tur ud i skoven med kikkert, indsamlingsglas og lup eller gå en tur til ned til strandkanten for at fange smådyr og insekter, skal det nye natur- og miljølab ikke erstatte. Det skal i stedet netop understøtte disse aktiviteter, og give flere muligheder for at komme helt tæt på. Og så skal lab’et sætte tanker i gang og lægge op til debat om vores natur og miljø.

 

Smuk natur forpligter

Houens Odde ligger i noget af Danmarks smukkeste natur. Med fjorden næsten hele vejen rundt, gammel løvskov, kuperede istidslandskaber, små vandhuller, smukke udkigspunkter og et rigt dyreliv.
Vi er samtidig Nordeuropas største spejdercenter – og koblingen af de to fakta forpligter.

Derfor skal Houens Odde også være endnu stærkere på at formidle disse oplevelser og viden til spejdere i alle aldre. Det gør vi med dette projekt, som er skabt, fundraiset og ledet af frivillige kræfter i Houmandskredsen på centret.

Det er også håbet at det nye natur- og miljølab vil være stedet, hvor de frivillige kræfter på Houens Odde fortsat kan udvikle og teste nye natur- og miljøformidlingsmetoder og -projekter.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores nye, spændende omgivelser.

Houens Odde vil gerne sende en særlig tak til Friluftsrådet, som har har valgt at støtte projektet med det flotte beløb på 50.000 kr. Det betyder virkelig meget, og er for os en blåstempling af vores idéer omkring formidling af natur og miljø.

Naturaktiviteter

Naturaktiviteter
Gå på opdagelse i naturen på og omkring Houens Odde.  Der er åbne marker, skov, vandhuller, mose og kyst, hvor der kan fanges land- og vanddyr, undersøges træer og studeres planter. Kom helt tæt på naturen med aktivitetstilbuddene. Nogle aktiviteter gennemføres i gruppen som lederstyrede aktiviteter, andre sammen med en houmand, der kan vejlede.

Blandt aktivitetstilbuddene kan være: 

 • Fang vanddyr
 • Mål træets højde
 • Fiskeri med stang
 • Find dyrespor
 • Lav insektsuger
 • Byg fuglekasser
 • Fuglekiggeri
 • Musefælder
 • Naturbingo
 • Skovvandring
 • Naturpark Lillebælt Mærket
Miljøaktiviteter

Scouts Go Solar
“Scouts go Solar” indeholder aktiviteter indenfor vedvarende energiformer blandt andet sol-, vind- og bølgeenergi. Aktiviteterne er for alle aldersgrupper. Eksempel: Solstråleleg for de små, Lav-din-egen-vindmølle for de større og opsæt solpaneler på din lejrplads og få lys i teltet for de største.

 

SCENES-aktiviteter
SCENES står for Scout Centers of Excellence for Nature, Environment & Sustainability, og er et international samarbejde miljøansvarlige spejdercentre kan være en del af (læs mere om SCENES). I den forbindelse har vi udviklet en række spændende aktiviteter, hvor man samtidig bliver klogere på miljøet.

Sejlaktiviteter

Houens Odde er en halvø i Kolding Fjord. Det giver fantastiske muligheder for sejlaktiviteter, både på lavt vand og med mere vand under kølen.
Sejlaktiviteter

Som aktivitetet tilbyder centret tømmerflådebygning og -sejlads, kanosejlads, overnatning på en stor flåde, sejlads i meginjolle eller på havgående tømmerflåde.

For spejdere på 13 år og derover er der tilbud om sejlads i havkajakker og sit-on-top-kajakker. 

Nogle sejlaktiviteter er lederstyrede, mens andre instrueres og ledes af centrets frivillige medarbejdere – houmænd.

Vi tilbyder både sejlaktiviteterne på centerlejrene og på særlige sø-weekender, hvor vores frivillige sørger for et fedt, maritimt program. 
Se, hvornår du kan komme på søen igen i kalenderen. 

Adventure

Adventureaktiviteterne giver plads til konkurrenceelementet. Ram plet med Bue og pil, eller forsøg at komme til tops i træerne.

Klatring & bueskydning

Bueskydning
Prøv en særlig udfordring for spejdere fra 11 år og opefter. Ram plet i bueskydning. Her er det den enkelte spejders præstation, der tæller, men når der konkurreres som en gruppe, betyder den enkeltes præstation også noget for den samlede gruppe.

Vær opmærksom på, at udstyret kræver en vis fysik at bruge.

Klatring
Prøv kræfter med de store bøgetræer på Houens Odde.

Klatr op i toppen af et træ med vejledning fra en af spejdercentrets frivillige houmænd eller prøv at følge en bestemt bane oppe i træerne.

Klatringen foregår med klatreseler og sikring.

Alle klatreaktiviteter ledes af en certificeret klatreinstruktør.

Nye klatreaktiviteter

I foråret 2020 åbner et helt nyt klatreområde på Houens Odde med 2 nye aktiviteter, hvor du og dine spejdere kan komme op i trækronerne på Houens Odde, 15 meter over vandet.

Så uanset om du er til det gode gys ved højden, eller har lyst til at udfordre dine spejdervenner i samarbejdet – så lover vi at der er lidt for enhver smag på de nye klatreaktiviteter.

De nye klatreaktiviteter på Houens Odde er blevet til med støtte fra Friluftsrådet.

 

Håndværk

Mosehuset & smedjen er de kreative værksteder på Houens Odde. Prøv færdighederne inden for en række håndværk og lav noget, I kan bruge på lejren eller tage med hjem og være stolte af.

Mosehuset

I Mosehuset er der masser af værktøj, og der arbejdes blandt andet med træ, læder, kokosskaller, horn og ben, uld og fedtsten, og der er opgaver og udfordringer for alle aldersgrupper. Der er frivillige centermedarbejdere – Houmænd – som vejleder i aktiviteterne, men ledere forventes at hjælpe spejderne med gennemførelsen.

Der er blandt andet mulighed for:

 • Læderarbejde
 • Træskæring i frisk birketræ
 • Arbejde i horn, ben og kokosskaller
 • Arbejde med uld, filt, snor og garn
 • Lysestøbning

Tæt på Mosehuset er der er en bålplads og en primitiv ovn til madlavningsaktiviteter. Der er opskriftsmapper i Mosehuset, men lederne skal selv købe ind og afvikle aktiviteten.

Smedjen

Ved siden af Mosehuset ligger smedjen på Houens Odde. Her tilbyder vi glødende aktiviteter for spejdere på 11 år eller ældre.

Tag et stykke jern, varm det op og form det med smedehammeren til en pløk, en grydekrog eller noget andet, du har brug for. Få styr på, hvordan en jernstang bliver til et nyttigt produkt, når den bliver varmet op i essen og hamret i form på ambolten. 

Teambuilding

Lær at samarbejde i gruppen for at nå det bedste resultat. Aktiviteterne er fortrinsvis for spejdere på 11 år eller ældre.
Teambuilding

Teambuildingaktiviteter har til formål at styrke deltagernes evne til at samarbejde og kommunikere med hinanden.

Aktiviteterne kan både forekomme som lederstyrede, men også som instruktørstyrede aktiviteter. Aktiviteterne er delt op i to kategorier: De hurtige aktiviteter, der varer max 1 time pr. aktivitet, og de længere aktiviteter, der varer +90 minutter. Antallet af aktiviteter, der vælges, tilrettelægges, så det tidsmæssigt passer til den ønskede aktivitetsperiode.

Alle kan være med til teambuilding – Både bæver, men også trop spejdere. Aktiviteternes sværhedsgrad kan ofte tilpasses, så de passer til netop jeres gruppe. Tal med den teambuildingsansvarlige i jeres centerlejr-uge, hvis I har specifikke ønsker til aktiviteter. Eksempler på aktiviteter ses nedenfor: 

Hurtige aktiviteter: 

 • Alternativt Eiffeltårn
  • Deltagerne skal samarbejde om at bygge det højeste tårn. 
 • Kommunikationslabyrint
  • Denne teambuilding øvelse har kommunikation i højsæde. Person A skal uden at sige noget, kommunikere ved bruge af fagter, hvad person B skal sige for at guide person C ud af labyrinten.
 • Lego-kommunikation
  • Én person skal bygge en figur af sine legoklodser og derefter guide en anden ved hjælp af ord til at lave den samme figur.
 • Shapes
  • Deltagerne skal i fællesskab få brikker på plads ved at trække i snorene, der styrer “kranen”. 
 • Toxic Waste
  • Dette er en øvelse med fokus på at få et hurtigt overblik, tænke ud af boksen, og få koordineret de forskellige opgaver. Opgaven består i at få 3 forskellige objekter op af 3 rør – deltagerne har den udfordring, at de ikke må komme nærmere rørene end 4 meter.  
 • Traffic Jam
  • Øvelsen er en ”hjerne bryder”. Deltagerne står i to rækker, der vender med front mod hinanden. De to rækker skal herefter bytte plads, men overholde specifikke regler samtidigt. 
 • Zoom
  • Deltagerne skal finde den rigtige rækkefølge i en billedserie, ved at beskrive deres individuelle billeder. De bliver udfordret på præcis kommunikation.

 

Længere aktiviteter: 

 • 100 meter hike
  • 5 aktiviteter på 100 meter: Koder, bål, mælkekasserace, pipeline samt bygning af og affyring med slynge.
 • Byg en by
  • Deltagerne skal holdvis handle med hinanden for at få de redskaber og råstoffer, der skal til for at kunne opføre bygninger og indtjene kapital. Målet er at have flest bygninger og mest kapital i ens by, når aktiviteten er slut. 
 • Kemisk våben 
  • Deltagerne skal hjælpe forsvarets civile efterretningstjeneste med at finde og neutralisere de kemiske våben, som blev efterladt på Houens Odde under 2. verdenskrig inden en terrorgruppe finder dem. 
 • Kolding Adventure
  • En tur rundt i Kolding, hvor deltagerne ser en masse forskellige seværdigheder og dokumenterer, at de har løst de stillede opgaver.
 • Magisk Eliksir
  • Deltagerne skal løse forskellige koder og gåder, for at åbne låsen til det rum, hvor nabohøvdingens datter har gemt den ellers stjålne magiske eliksir.
 • Orienteringsløb
  • Der udleveres et kort med indtegnede poster. Så gælder det om at finde så mange som muligt. 

 

Internationale aktiviteter

Houens Odde Internationale Spejdercenter – Nordeuropas største spejdercenter! Som internationalt spejdercenter, har du en hel unik mulighed for at prøve kræfter med en række seje aktiviteter. Du kan endda gøre dig fortjent til mærker, ved at deltage i op til flere af aktiviteterne.
Internationale aktiviteter

Goose Game

Tag med The Goose Network på besøg rundt I Europa, og mød spejdercentre til vands til lands og I luften – vidste du eksempelvis at Sverige har et spejdercenter som er en hel ø? Turen foregår i patruljen som dyster mod hinanden i sjove aktiviteter fra de forskellige lande, til tonerne af stemningsfyldt musik – må de bedste globetrottere vinde!

 

Kolding Adventures

Hvor går hiken hen? Christian d. 4. voksede op i Kolding, boende på Koldinghus. Tag med på et spændende byløb rundt i Kolding, hvor patruljen får rig mulighed for at lege turister ved hjælp af Instagram. Som belønning har du mulighed for at købe flot mærke fra din tur.

 

Dig, mig og os

Internationale aktiviteter er ikke kun for store spejdere. Dig, mig og os trækker den store verden ned i øjenhøjde for de mindste spejdere, og går ud på at give spejderne en forståelse af at være en del af et kæmpe fællesskab. Brug jeres kreative evner, hør en god historie og lær noget nyt.

 

Demos Cratos

Demos Cratos er et spil om at opbygge samfund, lavet som en del af KFUM-Spejderne i Danmarks samarbejde med den tunesiske spejderbevægelse. Spillet kræver omtanke, fysik og et godt sammenhold – hvem bygger det bedste samfund?

Drama & musik

Vores Drama- og musik-aktiviteter, består primært af såkaldte “kasse-aktivteter” som styres af lejrdeltagerne selv. Men alt vores grej kommer også til sin ret i forbindelse med natløb, lejrbål og meget mere…

Drama- & musikaktiviteter

Vores kældre bugner af kostumer, sminke, rekvisitter og instrumenter.

Når der er liv på centeret kan du derfor risikere at møde både militærfolk, prinsesser, orker, sørøvere, pensionister, hippier, smølfer og mange andre karakterer.

Hvis du har lyst til at prøve improvisationsaktivteter, har vi nogle spillekort med instruktioner, som I kan låne.

Vi har også nogle boom-whackers – plastrør som hver afgiver en bestemt tone, når man slår dem mod låret. 

Ta´på hike

Området omkring Kolding, Taulov og Fredericia er smukt – og der er mange gode ture at tage, hvis man gerne vil på hike.

I Idéværkstedet i lejrugen, kommer vi gerne med gode tips til hvad der er at se.

En god måde at tage på hike på, kan også være vores koncept “Kolding Adventure”. Her kommer I rundt i Kolding by og oplever de mange hyggelige gader, Koldinghus og meget mere.

Du kan også med fordel forberede dig til at tage på hike, ved at finde vandreruter, overnatningsmuligheder, særværdigheder med mere ved hjælp af disse links.

https://www.visitkolding.dk

https://brugminbaghave.dk

https://www.oplevkolding.dk/vandreture

Centerlejr information

Der mange ting som er gode at vide, når man skal på centerlejr på Houens Odde. Vi har samlet en masse praktisk information og de oftest stillede spørgsmål.