SCENES – natur & miljø

Vi tager vare på naturen

På Houens Odde tager vi vores natur og miljøet alvorligt. Vi skal passe på den natur, vi alle elsker at færdes i. Derfor har Houens Odde Spejdercenter i mange år været et SCENES-center – og er det fortsat.

SCENES er en international certificering for spejdercentre som sætter høje standarder for natur og miljø. SCENES står for “Scout Centres of Excellence for Nature, Environment and Sustainability”.

På Houens Odde kan det både ses i den måde vi formidler om natur og miljø, f.eks. om emner som plast i naturen, plast i havet og vores generelle naturaktiviteter.

Men det handler også om at forsøge at optimere bygninger, så vi sparer mest muligt på ressourcer som strøm, varme og vand.

Og så handler det i høj grad om, hvordan vi håndterer vores affald. Det kan du læse meget mere om, herunder.

Et SCENES-certificeret center

Houens Odde Spejdercenter er ét ud af i alt 34 miljøcertificerede spejdercentre i verden. Certificeringen kaldes SCENES  – Scout Centres of Excellence for Nature, Environment and Sustainability.

For at blive miljøcertificeret skal et spejdercenter både i den daglige drift og de aktiviteter, der tilbydes, bl.a.:

 

  • Arbejde for beskyttelse af naturressourcer
  • Bevare de grønne omgivelser på centeret
  • Lave miljøuddannelsesprogrammer, der giver spejderne indsigt i og mulighed for at tage aktivt stilling i miljøspørgsmål

SCENES giver spejdere verden over mulighed for aktivt at deltage i en bæredygtig proces til gavn og glæde for naturen og miljøet.

SCENES-centrene udgør et internationalt netværk, som styrker tre grundpiller i spejderarbejdet:

 

  • Uddannelse gennem natur og miljø
  • Læring om natur og miljø
  • Handling til fordel for natur og miljø.

Affaldssortering på Houens Odde

På Houens Odde har vi gjort vores bedste for, at lave et tydeligt sorteringssystem, som tager udgangspunkt i de piktogrammer og affaldsfraktioner som mange kommuner efterhånden bruger. Derfor vil mange genkende de mærkater der sidder på vores affaldsstativer.

Affaldsfraktioner

Ved alle toilethuse samt på Stensgården, ved Aktivitetscenteret og bag Gilwellhytterne, er der opsat affaldsstationer hvor affald skal sorteres. Vores besøgende grupper skal derfor sortere affald på lejrpladsen, og efterfølgende aflevere det i de rette beholdere ved disse affaldsstationer.

Der sorteres i følgende fraktioner: