Praktisk info – Centerlejr

Vigtige ting at vide, når du skal på Centerlejr på Houens Odde

Praktiske oplysninger

Ankomst og afrejse

Når I ankommer til Houens Odde, skal I fortsætte ad Oddevejen ud mod Aktivitetscentret og Gilwell.

Noget af det første I vil møde ved Stensgården, som er den første bygning på Houens Odde, er et stort skilt, der forbyder færdsel med motorkøretøjer i skoven. Dette gælder dog ikke for gæster med booking – altså jer – og forældre, der skal aflevere spejdere. I kan derfor roligt fortsætte i retning mod Aktivitetscentret, og der vil være skilte, der viser derned.

Jeres lejrleder vil tage imod jer nede i skoven. Hvis I kommer udenfor den almindelige ankomsttid, henvender I jer i Ideværkstedet på Aktivitetscentret, hvor I melder jeres ankomst og får anvist jeres lejrplads.
Der er altid ankomst lørdag fra klokken 14.00.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at transportere materiel og bagage helt ud til jeres lejrplads i egen bil eller bus. Vi har to store parkeringspladser, hvor alt skal læsses om og køres det sidste stykke vej gennem skoven på vores traktor. 

Spejderne skal forvente at bære deres egen bagage det sidste stykke. 
Hvis I har lejet bus, er det ikke muligt at køre den helt ned til Aktivitetscenteret. Alle busser skal parkeres på Stensgården. Aftal på forhånd med lejrlederen hvornår I ankommer til centeret. Så aftaler I, hvordan I kommer bedst på plads.

Find vej til centret
Houens Odde Spejdercenter er en halvø i Kolding Fjord, ca. 10 km fra Kolding.
Vores adresse er: 
Houens Odde 14-20
, 6000 Kolding
Vær opmærksom på, at store busser ikke kan komme helt ned i skoven. Vi transporterer materiel på centerets traktorer.

Offentlig transport

Der går tog til Kolding, og på hverdage er der busforbindelse mellem Kolding og Middelfart, som stopper på landevejen tæt på Houens Odde. Fra landevejen er der ca. 1,5 km at gå til Stensgaarden og ca. 3,5 km til Gilwellhytterne yderst på Houens Odde.
Der er bybusforbindelse alle ugens dage til Nr. Bjert, hvorfra der er ca. 6 km til den yderste del af Houens Odde.
For yderligere information tjek Rejseplanen.dk

Afrejse
Når I forlader Houens Odde igen, skal der ryddes op på lejrpladsen og området skal tjekkes efter af lejrlederen. Når oprydningen er godkendt, må I forlade Odden.
Afrejse sker senest lørdag klokken 12.

Aktivitetstilbud

Når du tilmelder din gruppe en centerlejr hos os, har du mulighed for at ønske forskellige aktiviteter, som din gruppe gerne vil prøve i løbet af ugen.
Du kan læse om vores mange forskellige tilbud under aktiviteter her på hjemmesiden. De spænder bredt fra håndarbejde over klatring til sejlsport og natur-spil.

Læs om aktiviteterne her.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle aktiviteter, der udbydes alle uger.
Vi lægger vægt på, at der skal være uddannede instruktører tilstede på aktiviteterne, når disse kræver det. Hvis vi ikke har de rette kompetencer i staben, forbeholder vi os retten til at aflyse udvalgte aktiviteter.

Lederstydrede samt selvstyrede aktiviteter

En del af vores aktiviteter er selvstyrede. Det vil sige, at lederne i gruppen selv kan afvikle aktiviteten med spejderne. Ligeledes forventes det, at ledere også deltager ved Houmandsstyrede aktiviteter i et vist omfang.

Fællesaktiviteter

På en typisk centerlejruge vil der blive tilbudt en række fællesaktiviteter til alle grupper.
Det kan bl.a. være:

 • Åbnings- og afslutningslejrbål
.
 • Hel eller halv fællesdag med aktiviteter ud fra et tema
.
 • Natløb for små spejdere
.
 • Natløb for store spejdere.
 • Lederhygge.
 • Andagt
.
 • Daglige flaghejsninger ved A-centeret.

Der er ikke krav om deltagelse, men fællesaktiviteterne er en god måde at møde de andre spejdergrupper på lejren.

Hike og udflugter

Hvis I har lyst til at udforske området omkring Houens Odde på en hike, er der masser af spændende muligheder. Blandt andet i Koldings centrum, der ligger indenfor vandreafstand. 
Ideværkstedet kan hjælpe med forslag til målet for turen, og de hjælper også gerne med forslag til overnatningssteder i lokalområdet. 

Lejrplads

Spejdergrupper på centerlejr på Houens Odde bor på en lejrplads, omgivet af skov, fjord og åbne naturområder. Store grupper har oftest deres egen lejrplads, mens små grupper kan bo flere sammen på en stor lejrplads.

Hver lejrplads er indrettet med fast bålsted. Der suppleres med ekstra bålsteder, hvis der er flere grupper på pladsen.

Der må af hensyn til naturen på Houens Odde ikke graves på lejrpladserne.
 Alle konstruktioner skal derfor kunne stå ovenpå jorden – og alle grupper får udleveret en spildevandstønde, der benyttes som fedtfælde.

Der er rafter til rådighed til pionerarbejde på alle lejrpladser. 
Brænde hentes i stakkene ved Aktivitetscentret.

Der er vandposter med koldt vand ved toilethusene og flere steder i skovområdet.
Biler skal parkeres på de markerede parkeringspladser. Det er ikke muligt at køre ind til lejrpladserne. I stedet tilbyder centerstaben at transportere tung bagage med traktor.

Der forefindes ikke strøm på lejrpladserne.

Vigtige bygninger

Mosehuset

Mosehuset er Houens Oddes kreative værksted. Huset er fyldt med materialer og redskaber til blandt andet filtning, læderarbejde og smedeaktiviteter.
 Du kommer til Mosehuset via en sti fra grusvejen mellem Aktivitetscetret og Gilwellhytterne.

Værkstedet

Værkstedet er de frivillige centermedarbejdere – Houmændenes – arbejdsområde. Men det er også i værkstedet, grupperne kan låne en trillebør til transport af brænde eller tovværk og andet udstyr, de mangler.

Natur- og Miljølab
Her holder aktiviteterne om naturformidling på Houens Odde til. Nogle af aktiviteterne vil blive afviklet i selskab med en Houmand, mens andre aktiviteter er kasser, som I kan tage med ud på Odden eller med ned på lejrpladsen. Udstyret skal afleveres rengjort i Natur- og Miljølab efter brug.

Tutten
Tutten er en af bygningerne på Aktivitetscentret. Den er indrettet med borde og brikse og bruges under centerlejrene som et opholds- og hyggerum for lejrdeltagerne.
Det er i Tutten I kan hente dagens post, og der er mulighed for opladning af mobiltelefoner. Her er også mulighed for frit at låne spil.
I Tutten findes desuden Ideværkstedet og Slikboden.

 • Ideværkstedet
  I Ideværkstedet planlægges fællesaktiviteter og gruppernes egne aktiviteter. Her er der førstehjælpsudstyr, ligesom du kan låne aktivitetsmaterialer, hikekort og andre fornødenheder. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, står Houmændene i Ideværkstedet klar til at hjælpe dig.
 • Slikboden
  Slikboden holder åbent et par gange i løbet af dagen, og her findes et udvalg af is, slik og drikkevarer.

Stabshuset
Her holder staben til udenfor aktivitetsperioderne, og her er som udgangspunkt ikke adgang for centerlejrdeltagere.

Sovehus og Familiehus
Her overnatter staben, og her er der heller ikke adgang for deltagere.

Toiletfaciliteter
På Houens Odde har vi naturligvis moderne toilet- og badefaciliteter.

 • Toilethuse
  Disse er placeret strategisk rundt omkring i skoven i forhold til lejrpladser. Der findes tre nede i skoven ved Aktivitetscentret og et oppe ved det store areal ved Stensgården. De er opdelt i en herre- og en dameafdeling, samt et handicaptoilet, og der er varmt vand i alle bruserne. Disse er til centerlejrdeltagernes frie afbenyttelse.
 • Toiletvogne i gården på Aktivitetscentret
  I centerlejrperioden er der opstillet hvide, mobile toiletvogne i gården på Aktivitetscentret. Disse er udelukkende til brug for staben.
  Er du på aktivitet nær Aktivitetscentret henviser vi til toilethuset lige ved siden af brændeskurene, som ligger lige bag Aktivitetscentret.

Bådebroen
Langt de fleste sejlaktiviteter foregår fra bådebroen neden for Aktivitetscentret. 
Af hensyn til sikkerheden må man kun færdes på bådebroen, når man er iført redningsvest, og det er ikke tilladt at bade fra bådebroen.

Mad og indkøbsmuligheder

Indkøbsmuligheder
Spar: 2,5 km – Nr. Bjertvej 72, 6000 Kolding
Aldi: 4 km – Lyshøj Alle 6, 6000 Kolding
Rema1000: 2,5 km – Drejensvej 2, 6000 Kolding
Super Brugsen: 7,5 km – Centervej 5, 6000 Kolding
Netto: 6 km – Fynsvej 100, 6000 Kolding
Fakta: 7 km – Adelvej 63, 7000 Fredericia

Slikboden
Under centerlejrene indrettes der en bod med slik, is, sodavand og Houens Odde-merchandise på Aktivitetscentret. 
Slikboden har typisk åbent to gange om dagen – efter frokost og efter aftensmaden.

Kølefaciliteter

Der findes en kølecontainer på Houens Odde, hvor I har mulighed for at opbevare jeres kølevarer. Det er gruppernes ansvar at holde rummet rent. Der bliver hængt en rengøringsliste på døren, hvorpå I kan se den rengøringsansvarlige gruppe for de enkelte dage.

Leje af materiel

Det er muligt i begrænset omfang at leje telte og patruljeudstyr på Houens Odde.
Hvis I ønsker at leje udstyr, så kontakt centerkontoret på houensodde@houensodde.dk.

Affaldssortering

Houens Odde Spejdercenter er et SCENES-center – et spejdercenter med særligt fokus på miljøet. Derfor sorterer vi vores affald. 
Vi har via valget af renovationsfirma sikret os, at det affald, der bliver afhentet hos os, ikke bare bliver blandet sammen i den sidste ende. 

På første ledermøde vil der blive orienteret om affaldssystemet.
Der må ikke graves på lejrpladserne – og derfor udleveres der en spildevandstønde til hver gruppe, som gør det ud for fedtfælde.

Du kan med fordel læse mere om vores affaldssorteringssystem på siden her – hvor du også kan downloade vores sorteringsguide.

OM AFFALDSSORTERING >

Regler på centret

På Houens Odde Spejdercenter har vi få, men vigtige regler, som vi beder jer følge:

 • Houens Odde Spejdercenter lægger stor vægt på naturbeskyttelse. Vi opfordrer brugerne til at værne om bevoksningen, specielt beplantninger, randbevoksning, skrænter og træernes bark. Undlad at smide papir og andet.
 • Det er ikke tilladt at grave i skoven på Houens Odde, da skovbunden ikke kan holde til det.
 • Tag hensyn til naboerne. Vi henstiller til, at brugerne ikke færdes på andres pladser, medmindre det er aftalt lederne imellem. Al færdsel foregår på anlagte veje og stier.
 • Der er ro på alle lejrpladser og i området mellem kl. 23.00 og kl. 07.00.
 • Kørsel med private biler skal indskrænkes til et absolut minimum og må kun foregå på kystvejen, ikke på skovvejene.
 • Parkering foregår på de afmærkede pladser. Det er ikke tilladt at medbringe campingvogne på lejrpladserne i skoven.
 • Af hensyn til det rige dyreliv i området henstiller vi til, at hunde ikke medtages – hunde på besøg skal altid føres i snor.
 • Vi kræver, at alle bærer redningsvest ved al aktivitet på vandet og på bådebroen. Det gælder dog ikke ved badning, som skal foregå fra tømmerflådepladsen.
 • Kidholmene, de to små øer ud for spidsen af Houens Odde, er fredede og må kun besøges i perioden 15. juli – 1. april (uden for fuglenes yngletid). Højst af otte personer må besøge øerne ad gangen og kun efter aftale med centret.
Tilmelding og betaling

Her kan du tilmelde din enhed til Centerlejr på Houens Odde Internationale Spejdercenter. Aktivitetstilmeldingen vil åbne i maj måned, og du vil modtage en mail med beskrivelse af fremgangsmåde og et link til tilmelding.
Når aktivitetstilmeldingen åbner, skal du huske at booke aktiviteter for hver af dine enheder eller aldersgruppe, hvis de ønsker forskellige typer aktiviteter. Når du har sendt tilmeldingen ved at trykke “ok”, vil du modtage en bekræftelse på mail. Sidste frist for aktivitetstilmelding vil være medio juni.
Når du har sendt din aktivitetstilmelding, vil du modtage en oversigt over dine ønsker. Det er ikke sikkert, at vi kan imødekomme alle ønsker om tidspunkter, men vi vil forsøge at lægge en ugeplan, så alle bliver tilfredse.

Tilmeld her

Betaling

Den aktuelle pris fremgår af tilmeldingssiden. Prisen er inklusiv de aktiviteter, I deltager i. Hvis I deltager i fællesspisning, vil der dog være en mindre merbetaling. 

Efter lejren vil gruppen modtage en faktura på det samlede beløb fra deltagerbetalingen og evt. fællesspisning.

Huskeliste

Til lejretablering medbringer I selv snor eller tovværk, telte samt almindeligt trops- og patruljeudstyr. En form for samlingstelt på lejrpladsen vil være en god ide, da alle ikke kan være indendøre på en gang i forbindelse med regnvejr.
Hvis I har mulighed for det, kan det være en god ide at medbringe en trækvogn til at hente brænde og vand og eventuelt en rist til bålet. Derudover er det en rigtig god ide at medbringe vanddunke.
Houens Odde har en fin koloni af myg, så vi anbefaler, at I medbringer myggespray og noget kløestillende. 

I samme kategori findes der også flåter i skoven, så en flåttang er heller ikke dum at have i bagagen. 

I skal også selv medbringe en førstehjælpskasse med det mest nødvendige som plaster og lignende.

Ofte stillede spørgsmål

Er der strøm på lejrpladsen?

Nej, der forefindes ikke strøm på lejrpladserne. Vi har dog aflåste ladebokse i Ideværkstedet, som gruppen kan anvende til opladning af smartphones og andre mindre devices. Ladeboksen er en stålpostkasse med nøgle til.

Hvornår starter og slutter en centerlejruge?

En centerlejruge starter lørdag med ankomst efter kl. 14 og slutter efterfølgende lørdag med afgang senest kl. 12. Det er vigtigt at I som gruppe respekterer disse tidspunkter, af hensyn til foregående og efterfølgende lejruges deltagere.

Koster aktiviteter penge?

Som udgangspunkt er alle aktiviteter på centret inkluderet i lejrprisen.

Vi tilbyder dog en række aktiviteter udenfor centret, hvor der kan være egenbetaling. F.eks. Funky Monkey Park Kolding m.v. Der kan desuden være fællesspisning i løbet af jeres uge, hvor der vil blive opkrævet et gebyr pr. deltager. Jeres lejrleder vil informere om et sådant arrangement, hvis der er planlagt sådan et i jeres centerlejruge.

På vores hike-koncept “Kolding Adventures” hvor man besøger Kolding by, kan der også være tale om eventuel betaling af entré, transport m.v.

Mærker
I forbindelse med visse aktiviteter, kan spejderne tage et mærke. Der vil være betaling for mærker. Forhør dig om prisen, hos staben i din centerlejruge.

Eksempel på en lejrplads

Lejrpladserne i forbindelse med Aktivitetscenteret på Houens Odde, er spredt rundt i skoven. Nogle ligger inde midt i skoven, mens andre ligger placeret ud til vandet. Lejrpladserne varierer i størrelse, og vil derfor blive fordelt efter gruppernes størrelse.

Man kan prøve at ønske en bestemt lejrplads, men vi forbeholder os ret til at placere grupperne som det bedst passer ind, i forhold til den givne centerlejruge. Derfor kan vi ikke garantere at ønsker om en særlig lejrplads kan opfyldes.

Aktiviteter

Se vores udbud af aktiviteter. Udbuddet kan dog variere fra uge til uge.

Tilmeld centerlejr