Historien om Houens Odde

Tiden før et spejdercenter blev født

Ude i en skov ved Kolding, midt mellem Eltang Vig og Gudsø Vig, ligger der et spejdercenter: Houens Odde Internationale Spejdercenter.

Sådan har det ikke altid været, selvom vi ved, at der har været mennesker på stedet lige siden Ertebølletiden (5200-4200 f.kr.), for man har fundet rester af køkkenmøddinger ude på den yderste spids af Odden – der, hvor Gilwellhytterne i dag ligger. Navnet Houens Odde og Gudsø Vig tyder også på, at det har været Gudernes Sted dengang.

Kong Christian IV havde planer om at bygge en fæstning her, efter han i 1629 måtte trække sig ud af trediveårskrigen. Der skulle også bygges en by her, mente kongen. Hans rådgivere var ikke enige, og der blev i stedet bygget ved Lyngsodde overfor Middelfart. Således fik Odden lov til at ligge uberørt indtil 1800-tallet, hvor skoven blev opdelt i mindre parceller og opkøbt af områdets gårdejere, og der blev etableret en dæmning i Eltang Vig, som dyr kunne græsse på.

I 1907 så spejderbevægelsen dagens lys på Brownsea Island ved England, og bevægelsen spredte sig til hele verden – også til Danmark, hvor en gruppe KFUM-spejdere fra Kolding pludselig opdagede et godt sted at tage på lejr: Houens Odde. De kom ofte på lejrtur i skoven, som både kunne nåes fra land- og vandsiden.

I 1947 kom der et helt særligt tilbud til denne gruppe af spejdere: var det noget med at købe Houens Odde?

Det var det bestemt. Koldinggruppen viderebragte tilbuddet til korpset, som havde brug for et sted at bygge et førertræningscenter, og Houens Odde ville være et ideelt sted at opføre det.

45.000 kr. skulle de 45 tønder land ude på spidsen af Houens Odde koste, ifølge ejeren, Sommer Daugaard. Det var mange penge, og det lykkedes at få prisen forhandlet ned på 30.000 kr.

Korpset havde dog ikke pengene til udbetalingen på 10.000 kr., men dem lånte man af Koldinggruppen, der havde rejst pengene ved at afholde en spejderudstilling i Kolding. Lånet blev gjort betinget af, at Koldinggruppen fik lov til at opføre deres egen, lille hytte på området. Købet blev gennemført i 1948, og Houens Odde kom under ejerskab af KFUM-Spejderne i Danmark.

De første bygninger

Den allerførste bygning på Houens Odde findes endnu: det lille redskabsskur, Kimen: Det blev bygget i 1952, og som i dag er omdannet til tankerum.

I samme ombæring blev der målt op til et endnu større projekt: Gilwell-hytten og et tilhørende cykelskur, kaldet Sibirien – det nuværende Spisehus, samt et materialeskur, der i dag er Nordhuset.

Fundamentet i Gilwell-hytten er bygget på sten, som er sendt fra spejdergrupper rundt om i Danmark, og mange har skrevet deres navn på stenen for at vise deres bidrag til projektet. Store grantræer blev fældet i skoven for at gøre plads til hytten, og disse træer brugtes i opførelsen af hytten. Værd at nævne er også, at hytten opførtes i samarbejde mellem betalte håndværkere og frivillige spejdere.

Gilwell-hytten indviedes i 1953, og er den dag i dag fortsat centrum for KFUM-Spejdernes førertræning: Gilwell-kurset.

I 1954 byggedes det lille skur, Prikken, der ligger overfor Kimen – som prikken over i’et.

Koldinggruppens hytte kom til at ligge længere inde på Odden, og stod færdig i 1955. Den anvendtes både af gruppen selv og af korpset til Roland-lejre: træning af unge spejdere.

Rovernes sted

Nu havde førertræningen og spejdertræningen deres eget sted på Houens Odde. Så manglede der faktisk kun et sted til Roverne. Det rådede Hans Hansen bod på ved at foreslå opførelsen af et rover-center: Roverknuden. Hansen havde for egen regning været i Norge og studere norske bjælkehytter – for sådan skulle et rover-center se ud!

Hansen var en grundig og pertentlig herre – men desværre ikke ret hurtig. To år inde i projektet var Roverknuden stadig kun fire bjælker høj hele vejen rundt. Det førte til, at korpset tog Hansen af projektet og satte andre til at færdiggøre hytten.

I dag kan man tydeligt se hvor Hansens arbejde sluttede og andres begyndte. Der, hvor Hansen har arbejdet, kan ikke engang en ørentvist klemme sig ind mellem bjælkerne. Det samme kan man ikke sige om resten!

Brand!

26. december 1971 var der et flot lys på himlen ud over Kolding fjord. Anledningen var dog trist: Koldinggruppens hytte brændte ned til grunden, og man valgte at få udbetalt forsikringssummen fra denne hytte for at kunne modernisere en anden hytte i gruppens eje. Dermed forlod Koldingspejderne Houens Odde i bygningsmæssig forstand.

I stedet blev ideen om et aktivitetscenter på Houens Odde født, og dette blev opført med frivillig arbejdskraft og stod færdigt i 1974. Undervejs blev en lille gruppe af frivillige tilknyttet dette aktivitetscenter – det, vi i dag kender som Houmænd.

Udbygning og udvidelse

Med tiden blev det svært at få lov til at realisere byggeprojekter på Houens Odde, fordi der ikke måtte gives køb på de særlige naturværdier, som Houens Odde besidder. Derfor købte man i 1979 endnu et stykke af Houens Odde – det stykke skov, hvor Skovhytten ligger. Denne renoveredes senere, og er nu embedsbolig for centerlederen på Houens Odde Spejdercenter.

I 1981 var der et ønske om at udvide overnatningsmulighederne ved Gilwell-hytten, og tegninger og tilladelser blev godkendt til at opføre to sovelænger: Spejderlængen og Skovlængen, som stod færdige i 1983. I samme ombæring blev der bygget en vinkel til Spisehuset, så man kunne bespise alle de overnattende på Gilwell.

Øerne i fjorden

KFUM-Spejderne i Danmark fyldte 75 år i 1985, og i den forbindelse fik man mulighed for at erhverve Kidholmene – 2 små, sammenhængende øer ud for Houens Oddes sydkyst. Det skete dog ikke uden indblanding fra Miljøankenævnet, som kun tillod købet ved at pålægge stedet en klausul om, at øerne ikke må anvendes i perioden 1. april til og med 15. juli, da der er yngleperiode for den store skarvkoloni, der residerer på den mindste af øerne. Til enhver tid gælder det, at højst 8 personer må besøge øerne ad gangen.

Gård til salg

I 1988 landede der en forespørgsel på generalsekretærens bord: ejeren af gården Stensgaard, der lå på vejen ned mod spejdercentret, var interesseret i at sælge. Ville korpset købe?

Hovedbestyrelsen voterede og endte med at godkende købet af gården og 24 hektar jord. Gården trængte dog til en omfattende renovering, og i 1995 blev Stensgården indviet som en del af KFUM-Spejdernes naturformidling som natur- og friluftscenter.

De sidste tilføjelser

Fra 1996 og frem til 1999 arbejdedes der med planer om nye toilethuse med træk og slip. Det endte med en total kloakering af Houens Odde og fire nye toilethuse, beliggende ved Stensgården, Roverknuden, A-centret og Gilwell.

I årene 1995, 1997 og 1999 købtes de sidste parceller af skov på Houens Odde, og KFUM-Spejderne i Danmark ejer dermed hele Houens Odde fra indkørslen til Stensgården og ud til spidsen.

Det seneste byggeprojekt på Houens Odde fandt sted i 2002, da der blev bygget en etage ovenpå laden på Stensgården for at skabe en lejlighed, hvor centrets volontører og senere Giv-Et-År-spejdere bor, mens de arbejder på centret.

I dag

Houens Odde Spejdercenter fremstår i dag som et kursus- og spejdercenter med gode faciliteter. Her er højt til loftet og aldrig langt til vand og rigt dyreliv. Centret råder over en stor kreds af frivillige Houmænd, som i samarbejde med de fastansatte driver, udvikler og vedligeholder bygninger og natur. Der arbejdes utrætteligt på, at Houens Odde Spejdercenter skal være et sted med en stærk naturformidling, som også profileres med vores miljøpolitik og SCENES-certificering.