New Nature & environment lab

På Houens Odde Spejdercenter har vi fået et nyt Natur- & miljølab

I sommeren 2018 valgte vi at nedlægge vores sommer-åbne fødevarebutik, Provianten, på Aktivitetscentret, da færre og færre spejdergrupper anvendte den – og fordi der er åbnet en række dagligvarebutikker i nærhed af centret. Samtidig kostede det en del ressourcer at drive den lille sommer-butik. Ressourcer som vil hellere vil bruge på mere spejdernære aktiviteter. Desuden blev disse indendørs kvadratmeter kun brugt i 4-5 sommer-uger om året. Det mente vi kunne udnyttes bedre og til andet formål.

Med lukningen af butikken, opstod nye muligheder. Derfor gik et lille hold af de frivillige Houmænd, med baggrund i centrets natur- og miljøgruppe, i gang med skabe en ny spændende aktivitet i de tidligere butikslokaler på aktivitetscentret.

I sommeren 2019, åbnede vi et nyt flot natur- og miljølab, hvor centrets mange naturaktiviteter frem over vil tage sit udgangspunkt fra. Det samlede budget for projektet var på over 100.000 kr., og med støtte fra bl.a. Friluftsrådet på 50.000 kr., glæder vi os over at været kommet i mål med et rum, som skal understøtte vores, i forvejen, omfattende naturformidling.

I natur- og miljølab’et er der mulighed for at komme helt tæt på insekter, planter og de mindste bestanddele af naturen, med bl.a. professionelle mikroskoper og stereolupper.

Samtidig har vi koblet digital formidling med den mere klassiske naturformidling, i et moderne natur- og miljølab. Det sker b.a. gennem video og interaktive digitale installationer.

Vi har nu fået mulighed for at sætte endnu mere fokus på miljøproblematikker i verden, plastik i havet og naturen og meget mere.

At gå ud i naturen, skal ikke erstattes

Dét at tage på tur ud i skoven med kikkert, indsamlingsglas og lup eller gå en tur til ned til strandkanten for at fange smådyr og insekter, skal det nye natur- og miljølab ikke erstatte. Det skal i stedet netop understøtte disse aktiviteter, og give flere muligheder for at komme helt tæt på. Og så skal lab’et sætte tanker i gang og lægge op til debat om vores natur og miljø.

Smuk natur forpligter

Houens Odde ligger i noget af Danmarks smukkeste natur. Med fjorden næsten hele vejen rundt, gammel løvskov, kuperede istidslandskaber, små vandhuller, smukke udkigspunkter og et rigt dyreliv.
Vi er samtidig Nordeuropas største spejdercenter – og koblingen af de to fakta forpligter.

Derfor skal Houens Odde også være endnu stærkere på at formidle disse oplevelser og viden til spejdere i alle aldre. Det gør vi med dette projekt, som er skabt, fundraiset og ledet af frivillige kræfter i Houmandskredsen på centret.

Det er også håbet at det nye natur- og miljølab vil være stedet, hvor de frivillige kræfter på Houens Odde fortsat kan udvikle og teste nye natur- og miljøformidlingsmetoder og -projekter.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores nye, spændende omgivelser.

Houens Odde vil gerne sende en særlig tak til Friluftsrådet, som har har valgt at støtte projektet med det flotte beløb på 50.000 kr. Det betyder virkelig meget, og er for os en blåstempling af vores idéer omkring formidling af natur og miljø.